7 KYU (mėlynas diržas su geltona juostele)  
Neko Aši Dači Iš Yoi Dači ženkite pirmyn kaire koja per pėdos ilgį (priekinės pedos kulnas ties galinės pėdos pirštų galais). Stovesenos plotis 5-10 cm. Galinė pėda pasukta 45° kampu. 90% svorio turi būti ant galinės, 10% ant priekinės pėdos. Judėjimas, apsisukimas ir sugrįžimas šioje stovėsenoje toks pats kaip ir Kokutsu Dači.
Totsui Komekami Uči Kairę ranką užsimokite už iš pakaušio. Dešinę ranką laikykite prieš krutinę kumštį įrėmę į dešinį petį. Apskritu judesiu smūgiuokite dešinio kumščío pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami į Hikete kairį kumštį. Smūgiuojantis kumštis turi sustoti vidurio linijoje, smilkinių aukštyje.
Totsui Oroši Ganmen Uči Dešinę ranką užsimokite už iš pakaušio. Kairę ranką laikykite prieš krutinę kumštį įrėmę į dešinį petį. Apskritu judesiu smūgiuokite iš viršaus dešinio kumšio pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami i Hikete kairį kumštį. Smūgiuojantis Kumštis turi sustoti vidurio linijoje, kaktos aukštyje.
Tetsui Hizo Uči Dešinę ranką užsimokite už iš pakaušio. Kairę ranką laikykite prieš krutinę kumštį įrėmę į dešinį petį. Apskritu judesiu smugiuokite iš viršaus dešinio kumščio pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami į Hikete kairį kumštį. Smūgiuojantis kumštis turi sustoti vidurio linijoje bambos aukštyje.
Tetsui Yoko Uči Džodan, užsimokite kairiu kumščiu iš dešinės galvos pusės (prie dešinės ausies), o dešinę ranką nukreipkite į priekį. Smūgiuokite kainu kumščio pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami kumštį įdešinę Hikete. Smūgiuojantis Kumštis turi sustoti vidurio Iinijoie smakro aukštyje. 

Čudan, užsimokite kainu kumščiu po dešine pažastimi (delninis kumščio paviršius atsuktas į save), o dešinę ranką nukreipkite į priekį. Smūgiuokite kainu kumščio pagrindu (tetsui), tuo pat metu atitraukdami kumštį į dešinę Hikete. Smūgiuojantis Kumštis turi sustoti vidurio Iinijoie pažasties aukštyje. 

Godan, sukryžiuokite abi rankas virš galvos, taip kad smūgiuojanti ranka būtų priekyje. Smūgiuokite žemyn į Gedan lygį. Kumštis turi sustoti kirkšnių aukštyje, pagrindu atsuktas įviršų.

Seiken Mavaši Gedan Barai Seiken Mavaši Gedan Barai labai panašus i įprastą Mae Gedan Barai, tačiau blokuojami ranka juda puslankiu. Pakelkite blokuojančią ranką virš galvos taip, kad alkūnė būtų nukreipta žemyn. Kita ranka turi saugoti kirkšnį. Blokuokite žemyn prieš savo veidą ir korpusą tuo pat metu kitą ranką atitraukdami į Hikete.
Šuto Mavaši Uke Dešinės rankos pirštų galai centro linijoje, akių aukštyje. Kaires ranka laikoma prispausta prie kūno ties saulės rezginiu, pirštai nukreipti įpriekį. Patraukite abi rankas žemyn link kirkšnių, delnai suglausti (kairys iš viršaus). Po to abi plaštakos (naturaliai besisukdamos viena kitos atzvilgiu) eina link dešinio klubo, apskritu judesiu kyla aukštyn link galvos ir virš jos Iš viršutinio taško dešine ranka Šuto (delno briauna) kerta vidurio linijoje raktikaulio aukštyje, o kairė ranka pntraukiama prie saulės rezginio. 

Šuto Mavaši Uke – sunki technika, reikalaujanti ilgo treniravimosi.

Mae Čusoku Kege Skirtingai nei atliekant Mae Geri, koją mosto metu reikia laikyti tiesią. Iš Yoi Dači mokite koją centro linijoje kiek galima aukščiau sufonnavę Ćusoku (pėdų pagalvėles).
Teisoku Mavaši Soto Kege Teisoku Mavaši Soto Kege – puslankio formos kojos mastas. Kryptis – iš įšorės įvidų. Smūgio metu Teisoku (vidinė pėdos briauna) iš įšorės kerta centro liniją.
Haisoku Mavaši Uči Kege Haisoku Mavaši Uči Kege – puslankio formos kojos mastas. Kryptis – iš vidaus į įšorę. Smūgio metu Haisoku( pėdos keltis) iš vidaus kerta centro liniją.
Sokuto Yoko Kege Iš Kiba Dači Ženkite pirmyn statydami koją iš priekio ir mokite tiesią koją apskritimu aukštyn. Smugiukite kuo aukščiau suforrnavę Sokuto įšorinė pėdos briauna). Nuleidę koją pastatykite žingsnį į priekį ir atsistokite i Kiba Dači. 

KATA: 
Pinan Sono Iči