Būsimiems klubo nariams

Būsimiems klubo nariams privaloma užpildyti šiuos dokumentus:

Užpildytus dokumentus prašome pateikti klubo administratoriai. Klubo sutartis pildoma kaip ilgalaikė,

nutraukiama tik šalims pažeidus įsipareigojimus, arba pateikus sutarties nutraukimo prašymą.

Paramos sutartis

 

Teisėjavimui

Norint įgyti aukštesnį KYU reikalingos ir tam tikros teisėjavimo žinios bei įgūdžiai. Žemiau esančiuose dokumentuose

rasite visas reikalingas teorines žinias.