10 KYU (oranžinis diržas)  
Kaip užsirišti diržą Paimkite diržą per vidurį. Apjuoskite juosmenį iš priekio. Sukryžiuokite diržą už nugaros ir galus išveskite į priekį. Dešinj galą laikykite ant kairiojo. Dešinį galą prakiškite po abiem apvijom iš apačios į viršų. Vėl sukryžiuokite abu galus, kad viršutinis butų priekyje, prakiškite diržo galą pro susidariusią kilpą ir taip užmeksite mazgą. Patraukite už galų ,kad mazgas būtų tvirtesnis.
Kaip teisingai nusilenkti Kai Ienkiatės, turite žiūrėti į priekį. Jūs ptivalote matyti kas ir kaip vyksta aplink jus. Kumščius laikykite sugniaužtus.
Fudo dači (Fudo dachi) Atsistokite, kad kojos būtų pečių plotyje ir kūno svoris būtų vienodai paskirstytas abiem kojoms. Pėdos lengvai pasuktosį išorę. Rankas laikykite sulenktas per alkūnes, atsuktas į priekį suspaustais kumščiais. Alkūnės prispauskite prie šonų.
Joi dači (Yoi dachi)  Iš Fudo dači įkveplant, pasukite kulnus į išorę, tuo pačiu metu sukryžiuokite rankas smakro lygyje. Tada lėtai iškvépdami leiskite rankas žemyn ir tuo pat metu kulnus grąžinkiteį pradinę padėtį.
Zenkutsu dači (Zenkutsu dachi) Iš Joi dači ženkite dešine koja atgal taip, kad pėdos būtų pečių plotyje ir dviejų pečių atstume viena nuo kitos. 

Apie 70% jūsų svorio turi būti ant priekinės kojos ir 30% ant galinės. Priekinė pėda nukreipta į priekį. Galinė pėda pasukta 45° kampu. Galinė koja tiesi.

Judėjimas Zenkutsu dači (Zenkutsu dachi ído-geiko) Kai judate Zenkutsu dači laikykite kojas paralelíaí pečių plotyje, neartinkite vienos prie kitos. Judėdami stenkitės išlaikyti vienodą kūno aukštį.
Apsisukimas Zenkutsu dači (Zenkutsu dachi mawatte) Norint apsisukti perstatykite galinę koją vienoje linijoje už nugaros. Tada pasisukite 180° kampu stovėdami ant pado pagalvėlių.
Sugrįžimas iš Zenkutsu dači (Zenkutsu dachi naore) Galinę (šiuo atveju dešinę) koją veskite prie priekinės kojos kol paliesite (tuo pat metu sukryžiuokite rankas prieš krūtinę).Tada perstatydami tą pačią koją (šiuo atveju dešinę) atsistokiteį Fudo dači. 

Zenkutsu dači ugdo koviniojudėjimo pagrindus, stiprina kojų raumenis, bei lavina pusiausvyrą.

Oi tsuki (Oi tsuki) Cudan (chudan) tsuki smūgis į saulės rezginį, Džodan (jodan) tsuki smūgis į stnakrą, Gedan tsuki – smūgis žemiau diržo. Visi trys Oi tsuki smagiai atliekami centro linijoje. Smūgiuojame dviem krumpliais (seiken). Pečiai turi būti neišvesti i prieki.
Morote tsuki (Morote tsuki)  Morote tsuki čudan (chudan), džodan (jodan) ir gedan atliekami taip pat kaip Oi, tik smūgiuojama kartu abejomis rankomis tuo pat metu. Morote reiškia – “dviem rankomis”. Kumščiai smūgio metu turi būti suglausti.
Seiken Džodan Uke Patraukite savo kairę alkūnę žemyn, kad ranka būtų vertikali. Kumštis turi būti smakro lygyje per kumštį į prieki nuo Jūsų veido. 

Blokuojanti ranka kryžiuojama iš priekio truputį aukščiau alkūnės. Iš šios pozicijos dešine ranka blokuokiteį viršų tuo pat metu atitraukdami kairę ranką į hikete poziciją. Bloko metu kūnas turi pasisukti 45° laipsnių kampu.

Seiken Mae Gedan Barai Pradėkite pakeldami dešinę ranką aukštyn prie kairės galvos pusės, prie ausies. Dešinė alkūnė nukreipta žemyn, o kairys kumštis vidurio linijoie žemiau diržo. Blokuokite žemyn su dešine ranka, tuo pačiu metu atitraukdami kairę ranką i hikete poziciją. 

Pabaigus bloka, jūsų dešinys Kumštis turi būti per du kumščius į priekį nuo kūno (dešinės kojos). Bloko metu kūnas turi pasisukti 45° laipsnių kampu.

Hiza Ganmen Geri Hiza Geri, tai smūgis keliu. Pradėkite iš Yoi dači, paklekite savo kelį kuo aukščiau, laikydami nugarą tiesiai ir kojų pirštus nukreiptus žemyn. 

Hiza Geri – vienas pagrindinių smūgių kuris sudaro daugelio kitų kojų smūgių pagrindą. Gerai išmoktas Hiza Geri labai padeda ugdyti kitus smūgius.

Kin Geri Kin Geri gali būti traktuojamas kaip Hiza geri tąsa. Pakelkite koją lyg smūgiuotumėt Hiza geri, tada ištieskite koją taip, kad smūgiuojanti pėda būtų vidurio linijoje kirkšnių aukštyje. Pirštai turi būti nukreipti į priekį. smūgio paviršius – Haisoku (keitis). 

Atminkite, kad Kin Geri yra staigus kirtis ir atliekamas atpalaiduota koja.