1 KYU   
Ryuto Ken Tsuki Jodan – Tai smūgis į galvą. naudojant Ryuto Ken (tai kūgio formos Kumštis). 

Chudan – Tai smūgis į šonkaulius.

Naka Yubi lppon Ken Tsuki Jodan – Tai smūgis į gerklę Naka Yubi (didžiojo piršto sąnarys). 

Chudan – Smūgiojama lankiniu judesiu į šonkaulius arba tiesiu judesiu į saulės rezginį.

Oya Yubi Ippon Ken Uchi Jodan – Tai Iankinis smūgis i galvą Oya Yubi Ippon Ken (nykščio sąnario). 

Chudan – Tai Iankinis smūgis į šonkaulius Oya Yubi Ippon Ken. 

Gedan – Smūgis iš apačios įtarpkojį Oya Yubi Ippon Ken.

Kake Uke Jodan Dešinę ranką pritraukite į Hikite pozijciją. kairiąją – padėkite ant dešiniojo delno. Abi rankos tuo pačiu metu juda Ianku. Jūsų kairioji ranka daro didesnį judesį negu dešinioji. Kairioji ranka sustoja gaivos aukštyje, o dešinioji ties saulės rezginiu.
Kake Uke Chudan Atliekamas kaip ir Jodan tik bloko pabaigoje kairė ranka sustoja Chudan lygyje, o dešinė ties saulės rezginiu.
Haito Uchi Uke Chudan Atliekamas taip pat kaip Seiken Chudan Uchi Uke, tik bloko gale abi rankos yra delnais į viršų.
Uchi Haisoku Geri Jodan Tai smūgis Haisoku (keltimi) į žandikaulį. Smūgio kryptis – iš vidaus į išorę.
Oroshi Uchi Kakato Geri Tai smūgis Kakato (kulnu) į galvą. Uchi – iš vidaus į išorę.
Oroshi Soto Kakato Geri Tai smūgis kakato (kulnu) į galvą. Soto – iš išorės į vidų.
Tobi Yoko Geri Spyris yra atliekamas kaip Yoko Geri, bet šuolyje. Savo kairiąja koja kovos pozicijoje šokiteį priekį, spirdami Yoko Geri. 

Kata: 
Yantsu 

Tsuki No Kata 

Kumite: 
Jiyu Kumíte su 30

Renraku