1 DAN (juodas diržas )  
Morote Halto Uchi Jodan – Pradėkite iš Hikite pozicijos. Kryžiuokite abi rankas ties centrine linija Jodan aukštyje ir vėl atitraukite abi rankas į Hikite poziciją. 

Chudan – Pradėkite iš Hikite pozicijos. Kryžiuokite abi rankas ties centrine linija saulės rezginio aukštyje ir vel atitraukite abi rankas į Hikite poziciją.

Haito Uchi Jodan – Smūgiuokite Haito Iankiniu judesiu galvos aukštyje. 

Chudan – Taip pat kaip Jodan, tik šonkaulių aukštyje. 

Gedan – Smūgiuojame Haito į tarpkojį.

Morote Kake Uke Jodan – Blokuokite galvos aukštyje tarsi užkabindami įsivaizduojamą smūgį. 

Chudan – Blokuokite Chudan lygyje tarsi užkabindami įsivaizduojamą smūgį į saulės rezginį.

Osae Uke Kairiąja ranka blokuokite iš viršaus į apačią ir sustokite ties saulės rezginiu.
Morote Haito Uchi Uke Dešinė ranka Hikite pozicijoje, kairė ant dešiniosios delnu žemyn. Blokuokite Uchi kryptimi Chudan lygyje.
Kake Geri (Kakato) Jodan – Ženkiteį priekį dešniąja koja taip kad ji kryžiuotųsi už kairiosios. Spirkite Iankiniu jūdesiu Kakato įsivaizduojamam priešininkui į apatinį žandíkaulį. 

Chudan – Atliekamas taip pat kaip Jodan, tik smūgiuojate į šonkauiius. 

Yra ir Kake Geri Chusoku (pėdų pagalvėlė), kuris smūgiuojamas kaip ir Kake Geri (Kakato), skiriasi tik smūgiavimo paviršius.

Ushiro Mawashi Geri Jodan – Sukitės ratu ant antraminės kojos, o su kita koja atlikite smūgį į galvą. 

Chudan – Skiriasi tik smūgio aukštis. 

Gedan – Atliekamas į kojos raumenį. 

Kata: 
Tensho

Saiha

Ura Taikyoku Sono Ichi, Ni, San 

Kumite: 
Jiyu Kumite su daugiau nei 30 priešininkų.

Renraku