2 KYU (rudas diržas)  
Haishu Uchi Jodan – Laikykite dešinę ranką prie kairiosios ausies, o kairę ranką ištieskite į priekį. Smūgiuokite dešine ranka Haishuį veidą, tuo pačiu metu kairę ranką pritraukite į Hikite poziciją. 

Chudan – Laikykite dešinę ranką po kaire pažastimi ir smūgiuokite Haishu į šonkaulių sritį. Tuo pačiu metu kairę ranką pritraukite į Hikite poziciją.

Hira Ken Tsuki Jodan – smūgis į gerklę naudojant Hiraken. Smūgis atliekamas centrinėje linijoje.

Chudan – atliekamas smūgiuojant saulės rezginį, o Hiraken laikomas vertikaliojo pozicijoje.

Hira Ken Mawashl Uchi Smūgiuokite dešiniuoju Hiraken lankiniu judesiu sustabdydami ranką centrinėje linijoje veido aukštyje, tuo pačiu metu atitraukite kairiąją ranką į Hikete poziciją.
Age Tsuki Jodan Smūgis iš apačios į smakrą. Atliekamas Kiba Dachi stovėsenoje.
Hiraken Orochi Uchi Tai smūgis Hiraken įstrižai per nosį.
Koken Uchi Jodan – Smūgiuojame Koken tiesiu judesiu į veido sritį. 

Chudan – Taip pat kaip Jodan, tik smūgis yra Chudan aukštyje. 

Gedan – Smūgis atliekams į tarpkojį.

Koken Uke Jodan – Blokuojame iš apačios į viršų ginant veido sritį. 

Chudan Atliekamas Iankiniu judesiu ginant saulės rezginį.

Gedan – Atliekamas Iankiniu judesiu ginant tarpkojį.

Tobi Mae Geri Galimi trys smūgiavimo būdai: 

1) atsispiriant nuo žemės abiem kojomis (smūgiuojama priekine koja); 
2) keičiant kojas kai smūgiuojate galine koja; 
3) Atsispiriant nuo žemės galine koja išsivedant ją į priekį ir smūgį atliekant priekine koja (‘žiridutės”).

Tobi Nidan Mae Geri Tai spyris abiem kojomis. Pradėkite šuolį kaíriąįa koja, spiriate dešine koja, o po to kairiąja. 

Kata: 
Pinan sono Go
Gekisai Dai 

Kimite: 
Jiyu Kumite su 25 priešininkais.

Renraku