9 KYU (oranžinis diržas su mėlyna juostele)  
Sančin Dači Čia aiškinamas kojų judėjimas iš Yoi Dači, rankų judesiai aprašomi kitame puslapyje. Iš Yoi Dači dešine koja ženkite į priekį puslankio žingsniu taip. kad dešinys kulnas ir kaires kojos pirštai būtų vienoje linijoje (bazineje linijoje). Kai baiginejate žingsnį, pasukite kulnus į išorę. Kojos pečių plotyje, svoris paskirstytas vienodai abiem kojom. Abi kojos lengvai sulenktos. 

Šitoje stovesenoje svarbu įtempti ir jausti visus kūno raumenis, įveržti klubus ir laikyti tiesią nugarą.

Judėjimas Sančin dači Kai žengiate, kairė koja juda Ianku, kad baigus žingsnį kairys kulnas ir dešinės kojos pirštai būtų vienoje Iinijoje. Kai žengiate – rankos ir kojos juda vienu metu. Rankos kryžiuojamos kūno priekyje taip, kad kumščiai būtų žemiau diržo, šiuo atveju kairė ranka po dešine. Tada kelkite savo kumščius aukštyn taip, kad alkūnės liktų savo vietose. Kai kumščiai pakyla į smakro lygį, tada išskirkite juos į šalis, į pečių plotį.
Sančin Dači apsisukimas Kad atlikti apsisukimą, priekinę koją turite perstatyti į šoną per dviejų pečių plotį. Tada sukitės ant pėdų pagalvėlių, kad pabaigti posūkį.
Sugrįžimas iš Sačin Dači Savo priekinę koją grąžinkite prie galinės, ko pėdos palies viena kitą. Tuo pat metu sukryžiuokite rankas priekyje, Iš šios pozicijos atsistokite į Fudo dači.
Kokutsu Dači Iš Yoi Dači ženkite pirmyn kaire koja. Atstumas tarp pėdų turi būti nemažesnis nei jūsų pėdos ilgis. Stovėsenos plotis nedidesnis nei 5 cm. Priekinė koja nukreipta tiesiai į priekį, kulnas pakeltas per 5 cm nuo grindų. Galinė koja pasukta nedaugiau nei 45° kampu. Kokutsu Dači stovėsenoje galinė koja laiko apie 70% svorio, priekinė-apie 30%.
Judėjimas Kokutsu Dači Kai judate Kokutsu Dači, kojos juda lygiagrečiai neartėdamos vien prie kitos. Labai svarbu, kad judant nesikilnotų kūnas ir visada išlaikytumėt vienodą stovėsenos aukštį. Prieš žengiant, pasukite priekinę koją iki 45° kampu ir Ženkite galine koja pirmyn.
Apsisukimas Kokutsu Dači Kad apsisukti, priekinę koją perstatykite per pusę pečių ploto tiesia linija. Užbaikite apsisukimą sukdamiesi ant pėdų pagalvėlių 180° kampu.
Sugrįžimas iš Kokutsu Dači Atitraukite priekinę koją prie galinės kojos, tuo pat metu priekyje sukryžiuodami sugniaužtas rankas. lš šios pozicijos grįžkite į Fudo dači.
Musubi Dači Kojas pakreipkite 45° į išorę. Kulnai suglausti. Rankos suglaustos, kairė ant dešinės. Iš Musubi Dači pradedamos aukštesniosios katos, bei susikaupiama.
Seiken Gyaku Tsuki Seiken Gyaku Tsuki Džodan, Čudan, Gedan atliekamas tai pat kaip Oi Tsuki. Skirtumas tas, kad smūgiuojate priešinga, galine ranka. Jei stovite kairėje stovėsenoje, tai smūgiuojate dešine.
Seiken Ago Uči Tai smūgis (Kirtis) nukreiptas į smakrą. Iš pradinės padėties (būkite neįsitempę) ir kirskite į smakro projekciją bei grąžinkite ranką kuo greičiau į pradinę padėtį.
Seiken Čudan Uči Uke Kairę ranką laikykite sulenkią, kad kumštis būtų po dešine pažastimi. Nugarinė kumščío dalis atsukta į viršų. Kairė alkūnė ir dešinė ranka ištiesia į priekį. Atiikite bloką, vesdami kairį kumštį Ianku, nejudindami kairės alkūnės, taip kad Kumštis sustotų kairio peties aukštyje. Kairė ranka turi išlikti sulenkta 90° kampu per alkūnę. Kaire alkūnė nukreipta žemyn. Tuo pat metu dešinę ranką atitraukite į hikete poziciją. Bloko metu kūnas turi pasisukti 45° laipsnių kampu.
Seiken Čudan Soto Uke Atitraukite savo kairį kumšlį už galvos, o dešinę ranką prie priešinga peties. Blokuokite kaire ranka lanku, kad kairė ranka praeitų vidurio liniją ir kumštis sustotų dešinio peties aukštyje. Kairė ranka turi būti sulaukta 90° kampu. Tuo pat metu dešinę ranką grąžinkite į hikete poziciją. Bloko metu kūnas turi pasisukti 45° laipsnių kampu.
Mae Geri Čudan Čusoku Pakelkite kairį kelį kuo aukščiau, kaip per Hiza Geri. Tada tieskite koją taikydami į saulės renginį. Neištieskite kojos pilnai. Turite išlaikyti minimalų sulenkimą. Atitraukite koją atgal ir nuleiskite žemyn. Smūgiuojama su pėdų pagalvėlėmis (chusoku). 

KATA: 
Taikyoku Sono Iči

Taikyoku Sono Ni